Vanliga frågor

Ja, det går bra. Följ bruksanvisningen. Var normalt restriktiv och använd myggmedel som ett komplement till täckande kläder. Kemikalieinspektionen (KEMI) anser inte att det finns någon anledning att avråda gravida från att använda myggmedel när inte andra metoder ger tillräckligt skydd.
Det går bra att använda MyggA eller FästinG även om man ammar. Men applicera medlet så att barnet inte får i sig det vid amningen.
MyggA Spray kan användas från 2 år. För MyggA Roll-on och Stick gäller 13 år. FästinG kan användas från 3 år.
Myggnät över barnvagnar är en lösning för de allra minsta. För de något större barnen kan man applicera MyggA på kläderna om man är medveten om risken för fläckar. Använd då oömma, ljusa kläder i rena naturmaterial som du inte är så rädd om. Risken för fläckar av MyggA är störst på mörkare färger och på syntetiska material.
Ja det går bra. Applicera solskyddsmedlet först och låt det torka 15 – 30 minuter. Stryk sedan mygg- eller fästingmedlet ovanpå
Vi rekommenderar det inte eftersom MyggA kan ge fläckar speciellt på mörka textilier och syntet, Det blir ljusare fläckar som kan vara svåra/omöjliga att få bort beroende på material. Detsamma gäller medlet FästinG. Om man vill sätta medel på kläderna t ex till barn bör man använda kläder som man inte är så rädd om eller stryka på ställen där ev. fläckar inte syns. T ex pannband och svettband kan också användas. Minst risk för fläckar är det på ljusa naturmaterial.
Myggmedel förvirrar myggorna så att de inte kan lokalisera sitt byte och därför inte sticker. Ett myggmedels effekt att avvisa myggen beror bland annat på hur stor dos man applicerat, hur mycket man svettas och omgivningens temperatur och fuktighet. Myggor attraheras av utandningsluften och kroppsvärmen samt speciella kroppsdofter. Varje individ har olika benägenhet att locka till sig mygg, beroende på olika kroppsdofter. Dessutom kan myggorna vara med eller mindre glupska. Tyvärr hjälper ett myggmedel inte 100%-igt.
Det är Kemikalieinspektionen som bestämt att dessa två meningar ska stå på förpackningen och vi ber verkligen om ursäkt för att det skapar förvirring. Syftet med meningarna är att uppmärksamma användaren på att man får lov att använda händerna när man applicerar Fästing, dvs. för att fördela medlet jämt över kroppen. Efter appliceringen måste man tvätta händerna. Man ska inta använda Fästing på händerna för att skydda händerna mot fästingbett eftersom det då finns risk att man får medlet i ögonen eller munnen.
Mygga och Fästing är inte utvecklade eller testade för djur och man ska därför inte använda dem på djur. Hundar och katter slickar på pälsen och om man då sprayat dem med Mygga eller Fästing är risken stor att de får medlet i sig vilket inte är bra. Djur ska istället använda de medel som är utvecklade och utprovade för just det djurslaget eftersom olika djur reagerar olika. Det finns t ex speciella halsband eller medel som man droppar i nacken där djuren inte kommer åt att slicka.
Alla medel mot mygg och fästingar är klassade som bekämpningsmedel. Detta gäller inom hela EU. Klassningen bestäms av användningsområdet. Behörighetsklassningen 1, 2 eller 3 visar vem som får använda bekämpningsmedlet. Klass 3 betyder att medlet får användas ”av var och en” dvs. alla kan köpa. Klass 1 och 2 är för yrkesmässig användning.
I Sverige och Norge får myggmedel innehålla max 20% DEET. Myggmedlet är effektivt samtidigt som det är säkert att använda om man följer anvisningarna.
MyggA och FästinG är verksamt i minst 5 år från tillverkningsdatum om förpackningen förvaras i rumstemperatur i en väl tillsluten behållare.
Lämna förpackningen till en miljöstation som tar emot farligt avfall från hushållen. Ofta finns dessa på en sk. återvinningscentral. Hör med din kommun.
Under våren 2015 har Mygga spray, stick och roll on fått nya förpackningstexter som ett led i en EU-harmonisering som genomförts för s.k. biocidprodukter, exempelvis myggmedel. Nytt är att produkterna har fått nya åldersgränser satta utefter mängden av den aktiva substansen DEET i produkterna. Den nya reglerna gäller för biocidprodukter generellt och är inte föranledda av nya rön kopplat till den aktiva substans som finns i Mygga-produkterna.

Namn Förpackningsstorlek   Ny åldersgräns Tidigare åldersgräns
Mygga Spray 75 ml Får inte användas på barn under 2 år. Får inte användas på barn under 3 år.
Mygga Stick 50 ml Får inte användas på barn under 13 år. Får inte användas på barn under 3 år.
Mygga Roll on 50 ml Får inte användas på barn under 13 år. Får inte användas på barn under 3 år.