Flått er farligere enn vi hittil har trodd

Flått! De fleste grøsser ved tanken på disse små blodsugerne – og det med god grunn! Flått regnes som den verste smittesprederen blant blodsugerne i Nord-Europa. Lyme borreliose er den vanligste sykdommen som overføres med skogflått, men ny forskning viser at skogflått også trolig sprer flere sykdommer som ennå er ukjente.

Flått er i edderkoppdyrfamilien, og er et familienavn for store blodsugende midder. De finnes i alle verdensdeler, og i Norge finner vi dem hovedsakelig langs kysten fra Østfold til Nordland. I Norge er det skogflåtten som er mest vanlig. De voksne hannene er 2 millimeter lange og gråsvarte, mens de voksne hunnene er litt over 2 millimeter med svart hode og bein og brunrød bakkropp. Når hunnflåtten har sugd seg full av blod, kan hun faktisk bli inntil 1,5 centimeter lang!

Sykdomspredere
Flåtten angriper virveldyr, deriblant mennesker og andre pattedyr, og de kan skifte vert flere ganger i løpet av sin levetid. Det er på denne måten de kan spre sykdommer. Flått kan blant annet overføre smitte som kan gi sykdommen lyme borreliose. Dette skyldes bakterien borrelia, som flåtten kan overføre til mennesket når den biter. Hvis det danner seg et ringformet utslett rundt bittet i etterkant, kan dette være et tegn på sykdommen lyme borreliose. Borrelia-bakterien kan i verste fall gi lammelser, hjernehinnebetennelse og leddbetennelse. Imidlertid er det bare 20-25 % av norsk flått som er bærere av denne bakterien. I 2014 ble det meldt 321 tilfeller av Lyme borreliose til MSIS (Meldingssystem for Smittsomme Sykdommer), mens det ble registrert 315 tilfeller året før. Av disse var 80 % smittet i Norge.

Lyme borreliose er den vanligste sykdommen som overføres med skogflått i Norge, men hvert år oppdages det flere nye sykdommer som overføres med flått over hele verden. Franske forskere har nylig undersøkt hvor ofte sykdomsfremkallende mikroorganismer kan være til stede i skogflått. Nesten 45 % av flåtten som ble undersøkt bar på to eller flere mikroorganismer som kan fremkalle sykdom hos mennesker. Forskerne konkluderte med at skogflått trolig sprer sykdommer som ennå er ukjente, og at pasienter derfor risikerer å aldri få riktig diagnose.

Unngå bitt
Med noen enkle forholdsregler kan du redusere sjansen for å bli bitt av flått i sommer:

  • Dekk deg til med klær hvis du ferdes i områder med mye flått.
  • Bruk gjerne lyse klær, da er det lettere å oppdage eventuelle flått.
  • I områder med mye flått, gå på stier fremfor steder med høyt gress, kratt og lyng.
  • Bruk FlåttA, som har dokumentert effekt mot flåttbitt.


FlåttA – reduserer risikoen for flåttbitt
FlåttA ble lansert i 2014. Virkestoffet i FlåttA er PMD, som utvinnes fra bladene til et tre i eukalyptusslekten. Dette er et av få virkestoff som gjennom forskning har vist seg å være effektiv mot flått. FlåttA kan brukes av barn fra 3 år og oppover og det skal sprayes på huden før tur.

Når uhellet først er ute
I de fleste tilfeller fører et flåttbitt kun til en rød hevelse. Men flått som har bitt seg fast i huden må fjernes så fort som mulig, da sjansen for å få overført sykdom øker når flåtten er festet til huden i mer enn et døgn. Flåtten fjerner du best ved å ta tak i den med fingrene, en pinsett eller en flåttfjerner, og dra den rett ut.

FlåttA selges i apotek.

Bruk FlåttA forsvarlig. Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.

Kilder: Folkehelseinstituttet, forskning.no, helsenorge.no, lakartidningen.se