Borrelia

Borrelia/Borrelios (lyme disease) orsakas av bakterier av de tre närbesläktade arterna Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii eller Borrelia afzelii. Bakterierna överförs från fästingens maginnehåll efter 24 - 36 timmar. Det kan dock ske redan efter en timme. Därför är det viktigt att inspektera kroppen och plocka bort ev. fästingar så fort som möjligt när man vistats ute i gräs- och buskvegetation.

Om man smittas av borrelia kan det ta allt från ett par dagar upp till en månad innan man får symptom. Ungefär hälften får ett rodnande ofta runt eksem (sk erytema migrans)som långsamt breder ut sig. Andra får diffusa symtom som huvudvärk, illamående och smärtor i kroppen eller inga symtom alls. Obehandlad sjukdom läker i regel ut av sig själv så småningom men kan hos en del ge obotliga skador. Borrelia behandlas med antibiotika.

Var femte fästing bär på borreliabakterien visar en nationell studie som bygger på insamling av fästingar. Antalet fall av borrelia i Sverige uppskattas till 5000 – 10000 per år.