Ehrlichios

Ehrlichios/anaplasmos även kallad fästingfeber är relativt ovanlig bland människor men som förekommer hos flera djurslag. Den orsakas av en bakterie, Anaplasma phagocytophilum,  som infekterar de vita blodkropparna och sprids av fästingar.

Inkubationstiden är någon till några veckor efter ett fästingbett.  Ehrlichios hos människa ger influensaliknande symtom, med feber, huvudvärk, muskelvärk och eventuellt illamående. I de flesta fall märker man inget alls. I enstaka fall kan sjukdomen få ett allvarligare förlopp och det finns rapporter om lunginflammation, problem med andningen njursvikt och neurologiska symtom.

Ehrlichios kan behandlas med antibiotika.