TBE

TBE står för fästingburen encefalit och är en virusburen smitta som drabbar centrala nervsystemet.

Viruset är ett flavivirus besläktat med de virus som ger gula febern och japansk encefalit. Smittämnet TBVE överförs snabbt vid ett fästingbett. Den smittade insjuknar efter en till två veckor i influensaliknande symtom som feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. De flesta tillfrisknar efter några dagar men en del, ungefär var tredje, insjuknar igen efter ytterliggare ett par veckor med samma symtom som tidigare plus illamående, yrsel, ljuskänslighet och ibland nackstelhet, dvs symtom som är vanliga vid hjärnhinneinflammation. En del får även svårt att gå och tala, problem med koncentration och minne samt förlamningar. Dödsfall har inträffat.

År 2016 anmäldes 238 fall av TBE vilket är en liten minskning jämfört med året innan.  Det tidvis torra vädret under sommaren 2016 kan ha bidragit till detta. Även om antalet fall varierar mellan åren är trenden uppåtgående. Folkhälsomyndigheten konstaterar också en långsam men tydlig spridning västerut och norrut. Smittan finns nu i stora delar av landet, från sydligaste Skåne upp till norra Uppland och södra Dalarna. Högst risk för att bli smittad är det i Stockholms skärgård, kring Mälaren och längst ostkusten ner till Kalmar samt på Öland och Gotland.

Vaccinering ger hög men inte 100 % -igt skydd mot TBE. Däremot skyddar inte vaccineringen mot andra fästingburna sjukdomar. Därför är det viktigt att vidta även andra skyddsåtgärder när man vistas i område med mycket fästingar.