Insektsburna sjukdomar

Myggor kallas ofta världens farligaste djur då de varje år dödar långt fler än alla rovdjur, ormar, spindlar etc tillsammans. Myggor kan sprida en rad farliga och t o m dödliga sjukdomar. 

Under de senaste åren har det varit stort fokus på zikaviruset som spridits mycket snabbt i många länder i Syd- och Centralamerika samt Karibien.

Malaria är annars den mest kända myggburna sjukdomen. I Sverige finns fem arter av malariamyggan men de saknar det smittämne som ger sjukdomen. 

Andra sjukdomar som sprids av mygg är harpest och den sk ockelbosjukan (bärplockarsjuka) som finns i Sverige samt t ex denguefeber och chikungunya som smittar resenärer i varmare länder.

I Sverige är  fästingar ett betydligt större problem vad gäller spridning av sjukdomar än mygg och står årligen för ett stort antal sjukdomsfall. Fästingar kan sprida bl a sjukdomarna TBE, borrelios och ehrlichios.