Fästingburen rickettsios

Fästingburen rickettsios är en infektionssjukdom. I en doktorsavhandling vid Uppsala universitet visade sig ca 10 % av fästingarna bära på bakterien Ricksettsia helvetica, en sorts tyfusbakterie som kan orsaka bl a feber muskelvärk, huvudvärk, hudutslag och i värsta fall hjärtmuskelinflammation hos människor.

Hur spridd sjukdomen är i Sverige vet ingen idag då det inte fram till nyligen inte funnits någon metod för diagnostik av smittan. I en studier i Uppsala visade sig flera fall av plötslig dövhet och oförklarlig ansiktsförlamning bero på just rickettsiainfektion. Troligt är att en del fall förväxlats med borrelia då symtomen är allmänna och snarlika. Vid symtom efter fästingbett där man inte kunnat konstatera borrelia eller annan känd smitta bör man därför i stället testas för bakterien Ricksettsia helvetica.

Infektion av rickettsiabakterier behandlas med antibiotika.