West Nile Fever

West Nile Fever har inget svenskt namn. Det är en virussjukdom som kan spridas av flera olika myggarter. Fåglar, inte minst flyttfåglar, kan fungera som reservoar för sjukdomen.

West Nile Fever orsakas av ett flavivirus. Inkubationstiden är 3 - 14 dagar. De flesta som smittas av viruset, ungefär 80%, får inga sjukdomstecken alls. Bland dem som blir sjuka liknar symtomen oftast en lindrig influensa  med feber, huvudvärk och muskelvärk. Vanligt är också rödflammiga utslag. I allvarliga former av sjukdomen uppstår komplikationer med tecken som  hjärnhinneinflammation eller hjärtmuskelinflammation (myocardit) och en dödlighet på 5 - 10%. Generellt drabbar sjukdomen personer över 50 år hårdare. Detsamma gäller personer med nedsatt immunförsvar och flera bakomliggande sjukdomar.

West Nile Fever förekommer i stora delar av världen, även i Europa men några fall har ännu aldrig konstaterats  i Sverige.

Det finns inget vaccin mot sjukdomen och behandlingen inriktar sig på att lindra symtomen. West Nile Fever är en anmälningspliktig sjukdom.