Chikungunya

Chikungunya orsakas av ett virus som överförs till människor med myggor av släktet Aedes. detta är dagaktiva myggor som trivs nära bebyggelsen.

Sjukdomen ger feber och värk i muskler och leder samt ibland även hudutslag och små blödningar t ex från näsan och i tandköttet. Förloppet är oftast godartat men kan i sällsynta fall utvecklas har allvarliga tillstånd som hjärn- och hjärnhinneinflammation rapporterats. Inkubationstiden är vanligen 3 - 12 dygn och behandlingen är inriktad på att lindra symtomen. Något vaccin finns inte.

Sjukdomen chikungunya är vanlig i Östafrika, Indien och Sydostasien och epedemier uppstår regelbundet.  Enstaka utbrott har också skett i södra Europa där den sprids av den under sommaren relativt vanliga tigermyggan (Aedes albopictus). Under 2014 rapporterades fler än 800 000 fall av sjukdomen i Karibien, Centralamerika samt i Florida.

Chikungunya är inte en anmälningspliktig sjukdom i Sverige och statistik saknas därför över hur många svenskar som drabbats av sjukdomen efter utlandsresor.