Denguefeber

Denguefeber är en virussjukdom (flavivirus)som sprids av myggor tillhörande släktet Aedes. Dessa myggor är dagaktiva och trivs i bebyggda områden. Inkubationstiden är 5 – 10 dagar.

Denguefeber ger symtom som liknar influensa med feber och ont i kroppen. Ibland ses också hudutslag liknande mässling och hudblödningar. Vaccin finns ännu ej även om intensiv forskning pågår. Behandlingen sätts in mot symptomen.

Sjukdomen är oftast godartad men är ändå en anmälningspliktig sjukdom. Hos enstaka patienter som återinfekterats eller drabbats av speciellt kraftig infektion kan sjukdomen utvecklas till dengue hemorrhagisk feber och dengue chock syndrom, som är allvarliga sjukdomstillstånd med ibland dödlig utgång, speciellt bland barn.

Under senare år har antalet fall ökat och denqufeber är idag till en av de allvarliga infektionssjukdomarna som ökar snabbast. Dengue förekommer i stort sett i alla tropiska länder och beräknas drabba 50 - 100 miljoner människor årligen. Ca 0,5 miljoner får de allvarligare formerna av sjukdomen.

I Sverige rapporterades 225 fall under 2016. De flesta av dessa hade smittas vid resa till Asien, främst Thailand där sjukdomen är vanligt förekommande.

Bland ryggsäcksresenärer har denguefeber länge varit relativt vanligt. Mörkertalet är förmodligen stort eftersom dessa ofta är på resa under längre perioder och därför ofta hunnit tillfriskna när de kommit tillbaka till Sverige igen.

Följ den aktuella geografiska utbredningen för denguefeber.