Gula febern

Gula febern är en sjukdom som angriper levern. Sjukdomen orsakas av ett flavivirus som överförs av myggor framför allt av Aedes släktet.

Många som smittas blir väldigt lindrigt sjuka eller får ingen symtom alls. Men Gula febern kan också ge väldigt farliga och livshotande symptom med hög dödlighet som följd.

Sjukdomen ger först akut feber, huvudvärk och muskelvärk. Allmäntillståndet försämras och efter några dagar blir den drabbade gul och får blödningar, framför allt från mag-tarmkanalen.

Gula febern förekommer i Afrika och i Central- och Sydamerika och ca 200 000 fall rapporteras årligen. Under 2016 har större utbrott rapporterats i Angola och Kongo-Kinshasa där större vaccinationsinsatser sedan genomförts. 

Det är liten risk för en turist att smittas och det finns ett effektivt vaccin som rekommenderas vid resa till drabbade områden.

Gula febern är en anmälningspliktig sjukdom som också måste spåras vid ett utbrott. Inga fall har dock rapporterats i Sverige under 2000-talet.