Leishmaniasis

Sjukdomen Leishmaniasis orsakas av en parasit, ett encelligt urdjur (protozo) som överförs av sandmyggor från släktena Phlebotomus och Lutzomyia . Leishmaniasis infekterar varje år ca 2 miljoner människor varav ca 70 000 avlider, främst då i utvecklingsländerna. Enligt beräkningar från WHO är ca 350 miljoner människor i 88 länder i riskzonen för att drabbas.

Sjukdomen finns i Medelhavsregionen, Sydostasien, Centralamerika och Karibien. Främst är det barn och gamla samt personer med nedsatt immunförsvar som blir sjuka.

Leishmaniasis har lång inkubationstid och kan uppträda i flera olika former från fula sår på bettstället som så småningom självläker till den allvarliga och utan behandling dödliga sjukdomen Visceral leishmaniasis eller Kala Azar som ger blodbrist och angriper lever och mjälte.