Malaria

Malaria är den mest kända myggburna sjukdomen.

Malaria sprids med myggor av arten Anopheles. I Sverige finns 5 arter av malariamyggan men de saknar det smittämne som ger sjukdomen.

Malaria finns i de subtropiska och tropiska delarna av världen. Varje år insjuknar miljontals människor och många dör. Risken att bli smittad som turist är liten men ska inte negligeras och det är viktigt att sätta sig informera sig om malariasituationen på resmålet före resan. Förekomsten av malaria varierar mellan olika delar av världen men också inom olika länder, mellan olika årstider och mellan stad och landsbygd. Sjukdomen har dessutom kommit tillbaka i områden som tidigare varit fria från sjukdomen t ex på Jamaica. Detta anses bl a bero på den globala uppvärmningen, ett faktum som manar till eftertanke inför framtiden.

År 2016 anmäldes 154 fall av malaria i Sverige. De flesta av dem hade blivit smittade i Afrika. En del fall har också inträffat bland svenska resenärer i Syd- och Mellanamerika och i Asien.

Malaria orsakas av parasiter, encelliga organismer sk protozoer (urdjur) tillhörande släktet Plasmodium. Det finns olika plasmodiearter som kan smitta människor varav den farligaste är Plasmodium falciparum som är orsaken till i stort sett alla dödsfall i malaria.

Inkubationstiden från smitta till sjukdomsutbrott är i regel 2 – 4 veckor varför symptomen ofta kan uppkomma efter hemkomsten. Ibland kan det dröja upp till flera år innan sjukdomen bryter ut eftersom smittan kan ligga latent i kroppen. Symtomen på malaria är illamående, feber, huvudvärk och muskelvärk, alltså ganska ospecifika symtom. I allvarliga fall kan symtomen vara medvetslöshet, diarréer och chock, ett livsfarligt tillstånd där det är nödvändigt att komma under behandling omedelbart.