Japansk encefalit

Japansk encefalit är en hjärnhinneínflammation som orsakas av ett virus. Viruset, ett flavivirus, sprids av myggor av släktet Culex.

Inkubationstiden är 3 - 7 dagar. Den drabbade får feber, huvudvärk, illamående och kräkningar och kan även bli omtöcknad och få kramper och förlamningar. Dödligheten är hög och bland de överlevande blir många aldrig helt återställda.

Sjukdomen finns framför allt i sydostasien t ex i Vietnam men har också rapporterats från Korea, Nepal och Indien. Den drabbar sällan turister och ett effektivt vaccin finns som rekommenderas för dem som ska vistas längre tid i dessa områden.

Japansk encefalit är en anmälningspliktig sjukdom. Risken att smittas är liten och endast två svenska fall är kända under senare år. Dessa personer blev smittade i Thailand respektive på Bali.