Ockelbosjukan

Ockelbosjukan även kallad bärplockarsjukan är en virussjukdom som först beskrevs bland lingonplockare trakten av Ockelbo, därav namnet. Värddjuret är fåglar och människor drabbas via bett av infekterade myggor av av släktena Aedes och Culiseta.  Inkubationstiden är kort 12 – 36 timmar. Den drabbade får ont i lederna, framför allt i händer och fötter, hudutslag och feber. Sjukdomen går över av sig själv men hos en del kan ledvärken bli långvarig.

Sjukdomen uppträder framför allt under sensommaren och tidig höst och drabbar i huvudsak vuxna.

I Sverige finns sjukdomen nästan uteslutande i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna och uppträder i cykler med toppar ungefär vart sjunde år.

Något vaccin finns inte. Sjukdomen är inte anmälningspliktig och det finns därför inte någon officiell statistik på hur många som drabbas.