Zikavirus

Zikavirus är ett flavivirus, besläktat med dengue, west nile fever och japansk encefalit, som sprids av myggor tillhörande släktet Aedes. Dessa myggor är dagaktiva och trivs i bebyggda områden. Inkubationstiden är 2 - 7 dagar.

De som infekteras av zikavirus får ofta inga symtom alls eller symtom som liknar influensa med feber och ont i kroppen. Viruset kan också visa sig med hudutslag eller ögoninflammation. Vaccin finns ännu ej även om intensiv forskning pågår. Behandlingen sätts in mot symptomen.

Zikaviruset har varit känt sedan slutet av 1940-talet. Det första stora utbrotten inträffade i Polynesien 2013. Sedan 2015 pågår en epidemi i Syd och Centralamerika, Mexiko, Karibien och olika ögrupper i Stilla havet och Atlanten. Zikaviruset har också nått USA och  ett område norr om Miami i Florida. Läs mer om zikavirusets nuvarande spridning på ECDC:s hemsida (på engelska).

Zikavirus kan orsaka allvarliga neurologiska komplikationer som mikrocefali hos nyfödda (missbildning av hjärnan som ger onormalt små huvuden) och Guillain-Barrés syndrom hos vuxna (sjukdom som ger förlamningar). 

Myggorna som sprider zikavirus finns inte i Sverige men resenärer till smittade områden kan drabbas.