Fästingar – snart aktuellt i hela Sverige!

Fästingen är ett litet leddjur, släkt med kvalster och spindeldjur. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser – gärna lövskog med tät undervegetation.

Fästingen lever 2–3 år och utvecklas från någon tiondels mm som larv till 3–4 mm som vuxen. Fästingens aktivitet är som högst under senvåren och tidig höst. Fästingar finns i hela Götaland och större delen av Svealand. Numera finns det även fästingar långt upp längs Norrlands kustland. Enstaka fynd av fästingar har gjorts utanför detta huvudområde.

TBE och Borrelia är de vanligaste fästingöverförda sjukdomarna. Det går att vaccinera sig mot TBE men inte Borrelia. Däremot går det att behandla Borrelia.

Antalet smittade av TBE stiger i Sverige, sedan år 2000 har vi sett ett ökande antal fall. Antalet varierar något från år till år men trenden är ökande.

Befinner du dig i områden med mycket fästingar är det klokt att vaccinera dig mot TBE. För att skydda dig även mot andra sjukdomar finns ett antal olika tillvägagångssätt. Läs mer om hur du skyddar dig här. Skulle olyckan ändå vara framme är det viktigt att så snart som möjligt avlägsnar fästingen. Ju tidigare du upptäcker och tar bort fästingen desto mindre risk att du smittas av borrelia.