Mygg

Det finns idag 49 kända arter av stickmyggor i Sverige. Totalt i hela världen finns det ca 2500 olika stickmyggarter, varav ca 100 finns i Europa.

Den vanliga myggan

De vanligaste stickmyggorna i Sverige är sk. skogsmygg. De finns i hela landet. Myggen kläcks på våren och är som mest aktiva  runt midsommar i gryning och skymning. De kläcker bara en generation per år och håller sig i närheten av sina kläckningsplatser.

Översvämningsmyggorna är aggressivare

Översvämningsmyggorna mer aggressiva och mer aktiva. Äggen kräver en period av torka med efterföljande fuktig period för att kunna utvecklas och flera generationer kan kläckas under en regnig säsong. I Sverige finns 9 arter av översvämningsmyggor varav de mest aggressiva är arterna Aedes sticticus och Aedes vexans. Dessa angriper även på dagen, i fullt solsken, och kan flyga långt från sina kläckningsplatser, upp till 2 mil, för att hitta lämpliga byten.

Det är mygghonan som sticks

Det är endast mygghonorna som sticker och suger blod. Honan behöver blodmålet för få näring till utveckling av äggen. Myggan sågar upp ett sår i huden, sticker in den sugande delen av sitt stickborst och spottar in saliv så att offrets blod inte koagulerar. Sedan suger mygghonan i sig blodet. En mygga som väger 3 mg kan suga i sig hela 1 mg blod.

Det är ämnen i myggans saliv som ger upphov till det kliande, rodnande och svullna myggbettet. Det är en allegisk reaktion. Myggbetten upplevs ofta som större i början av en säsong. Sedan vänjer sig immunförsvaret till viss del mot giftet och reaktionen blir mindre.

Så hittar myggan dig

Myggan lokaliserar sitt byte med hjälp av sina antenner. Längs ute på dessa sitter mycket känsliga lukt- och värmeavkännande organ med vilka myggan kan upptäcka en människa eller ett djur på stort avstånd. Smak- och känselorganen finns på fötterna och stickborstens yttre spetsar. Med hjälp av dem kan de lokalisera de minsta blodkärlen i huden.