Utvunnet ur blad från citroneukalyptus

FästinG tar naturen till hjälp då sprayen innehåller ett ämne som utvinns ur bladen till en art av trädet eucalyptus (Citroneucalyptus, Eucalyptus citriodora). Detta extrakt är ett av få ämnen från naturen som visat sig effektivt för att hålla fästingar på avstånd. Ämnets kemiska namn är p-mentan.3,8-diol, PMD.

Extraktet av PMD produceras av oljan i en process som liknar den naturliga processen som sker i bladen där citronellal omvandlas till p-mentan.3,8-diol. Extraktet är standardiserat och innehåller en blandning av cis- och trans-isomerer av PMD samt små mängder av närbesläktade ämnen, t ex citronellol och isopulegol.

De mindre beståndsdelarna i Eukalyptus citriodora olja, som uppgår till 25%, påverkas inte av processen för att omvandla citronellal till p-mentan.3,8-diol. Eukalyptus citriodora olja innehåller ca 75 % cintronellal vilket ger ett extrakt med 64-70% PMD vilket förklaras av att en mindre del citronellal omvandlas till annat än p-mentan.3,8-diol under processens gång.

Identiteten på de mindre komponenterna i Eukalyptus citriodora olja, och därmed extraktet, är något beroende av ursprungsland för utgångsmaterialet. Eukalyptus citriodora olja till extraktet som ingår i FästinG kommer från en enda källa.