Om MyggA

MyggA, FästinG och MyggA På Bettet Insektsgel tillverkas av Jaico R.D.P. i Belgien, ett av de ledande företagen i världen som tillverkar avskräckande medel mot mygg och andra insekter.

Företaget är verksamt över hela världen och deras patenterade Jaico Myggmjölk=MyggA Roll-on (Jaico Mosquito Milk) finns idag i många länder på alla kontinenter. Produkten har också vunnit ett stort antal priser.

Jaico grundades 1987 och har sedan dess arbetat i nära samarbete med Tropical Medicine Antwerp (ITMA) och Swiss Tropical and Public Institute (SwissTPH) med forskning och utveckling av produkter som verkar avskräckande mot insekter. Produkterna genomgår såväl tester i laboratorier som fälttester.

Jaico har en omfattande dokumentation för sina produkter och avser att registrera ett brett produktsortiment under det nya europeiska biociddirektivet.

Jaico och Midsona Sverige (inkl  föregångare), har haft ett nära och förtroendefullt samarbete under lång tid vilket byggt upp stor erfarenhet och kunskap om MyggA produkterna och deras verkan.