MyggA Roll on

MyggA Roll on är ett myggmedel i glasflaska med praktisk roll-on som är lätt att stryka på huden.

Mygga Roll on ger ett effektivt skydd mot mygg i minst 5 - 6 timmar.

Godkänt användningsområde: Mot mygg, knott och andra stickande insekter. Minskar risken för bett av fästing.

Innehåll: 19-vikt% DEET

Dessutom innehåller MyggA Roll on en kombination av olika extrakt av växtoljor från bl a lavendel, geranium och flera sorters rosor.

Dosering: Dra sträck över huden på de kroppsdelar du vill skydda. För att minska risken för bett av fästing måste exponerade hudytor täckas helt. Applicera MyggA där kläderna slutar t ex runt vaderna, runt handlederna och runt halsen för att hindra att fästingarna kryper in under kläderna.

MyggA ska bara användas på mindre hudytor och maximalt 2 gånger/dag.

Om du använder solskyddsmedel samtidigt ska Mygga strykas ovanpå. Upprepa behandlingen efter bad.

Myggmedel ska användas med försiktighet av alla, speciellt på barn.

MyggA Roll on får inte användas på barn under 13 år.

 

Varningar och försiktighet: Undvik kontakt med ögon och läppar. Kan vara farligt vid förtäring. Använd inte MyggA Roll on på skadad och irriterad hud.

Godkännande KEMI:

Reg nr: 3787

Behörighetsklass 3

Säkerhetsdatablad som PDF

Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum

Förpackning: 50 ml