MyggA Spray

MyggA Spray är populära MyggA i sprayform. MyggA Spray är lätt att applicera och ger bra täckning av huden.

Mygga Spray ger ett effektivt skydd mot mygg upp till 6 timmar. Skyddet kan vara kortare föra visa tropiska arter, genomsnittligt skydd på 2 timmar mot gulafebernmygga och 5 timmar mot malariamygga.

Godkänt användningsområde: Mot mygg.

Innehåll: 9,5% DEET

Trots ett relativt lågt procentuellt innehåll av den aktiva substansen ger MyggA Spray ett lika gott och t o m något mer långvarigt skydd än MyggA Roll-on eller Stick.

Dessutom innehåller MyggA Spray en kombination av olika extrakt av växtoljor från bl a lavendel, geranium och flera sorters rosor.

Dosering: Spraya huden på de kroppsdelar du vill skydda. Applicera MyggA Spray där kläderna slutar t ex runt vaderna, runt handlederna och runt halsen för att hindra att bli stucken.

MyggA Spray ska bara användas på mindre hudytor och maximalt 2 gånger/dag.

Om du använder solskyddsmedel samtidigt ska Mygga strykas ovanpå. Upprepa behandlingen efter bad.

Åldersrekommendationer: Myggmedel ska användas med försiktighet av alla, speciellt på barn. MyggA Spray får inte användas på barn under 2 år. På barn mellan 2 år och 12 år ska produkten maximalt appliceras 1 gång per dygn. Maximalt 2 appliceringar per dygn för vuxna och barn över 12 år.

Varningar och försiktighet: Undvik kontakt med ögon och läppar. Kan vara farligt vid förtäring. Använd inte MyggA Spray på skadad och irriterad hud. Förvaras oåtkomligt för barn.

Godkännande KEMI:

Reg nr: 4887

Behörighetsklass 3

Säkerhetsdatablad som PDF

Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum

Förpackning: 75 ml