MyggA Stick

MyggA Stick är populära MyggA i tålig och lätt plastförpackning, ett stift som är lätt  att styka på huden. Mygga Stick ger ett effektivt skydd mot mygg upp till 7 timmar. Skyddet kan vara kortare föra visa tropiska arter, genomsnittligt skydd på 3 timmar mot gulafebernmygga och 5 timmar mot malariamygga.

Godkänt användningsområde: Mot mygg.

Innehåll: 20-vikt% DEET

Dessutom innehåller MyggA Stick en kombination av olika extrakt av växtoljor från bl a lavendel, geranium och flera sorters rosor.

Dosering: Dra sträck över huden på de kroppsdelar du vill skydda. Applicera MyggA där kläderna slutar t ex runt vaderna, runt handlederna och runt halsen för att hindra att bli stucken.

MyggA Stick ska bara användas på mindre hudytor och maximalt 2 gånger/dag.

Om du använder solskyddsmedel samtidigt ska Mygga strykas ovanpå. Upprepa behandlingen efter bad.

Åldersrekommendationer: Myggmedel ska användas med försiktighet av alla, speciellt på barn. MyggA Stick får inte användas på barn under 13 år.

Varningar och försiktighet: Undvik kontakt med ögon och läppar. Kan vara farligt vid förtäring. Använd inte MyggA Stick på skadad och irriterad hud. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara produkten i ett torrt utrymme, skyddat direkt från solljus. Håll förpackning väl tillsluten.

Godkännande KEMI:

Reg nr: 4441

Behörighetsklass 3

Säkerhetsdatablad som PDF

Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum

Förpackning: 50 ml