Skydda dig mot stick och bett

MyggA skyddar mot mygg och myggbett både i Sverige och utomlands. MyggA är också godkänt som skydd mot knott och andra stickande insekter.

FästinG är speciellt framtagen för skydd mot fästing och minskar risken för att bli biten.

Välj den produkt som passar dig 

Vilken MyggA produkt du väljer är en fråga om tycke och smak. Hur tänker du t. ex. använda produkten?  En glasflaska kan vara opraktiskt vid mer äventyliga semestrar. Den väger också något mer än en plastförpackning om man måste tänka på packningens totala vikt. Då är t ex ett stick bättre anpassat till att bära med sig överallt och mer slagtåligt. Många föredrar också en spray för att den så enkelt ger en bra täckning av huden.

Men mygg och fästingmedel är inte allt. Det finns också en del andra åtgärder du kan vidta för att förhindra att du blir biten.