Produktsäkerhetsblad

Här kan du läsa mer ingående specifikationerna för MyggA:s produkter i våra produktsäkerhetsdatablad.

MYGGA SPRAY  MYGGA STICK   MYGGA ROLL-ON   MYGGA 2 IN 1