Det finns idag 50 kända arter av stickmyggor i Sverige. Totalt i hela världen finns det ca 2500 olika stickmyggarter, varav cirka 100 finns i Europa.

Den vanliga myggan

De vanligaste stickmyggorna i Sverige är sk. skogsmygg. De finns i hela landet. Myggen kläcks på våren och är som mest aktiva  runt midsommar i gryning och skymning. De kläcker bara en omgång ägg per år och håller sig i närheten av sina kläckningsplatser.

Översvämningsmyggorna är aggressivare

Översvämningsmyggorna är mer aggressiva och aktiva. Äggen kräver en period av torka med efterföljande fuktig tid för att kunna utvecklas och flera omgångar ägg kan kläckas under en regnig säsong. I Sverige finns 9 arter av översvämningsmyggor varav de mest aggressiva är arterna Aedes sticticus och Aedes vexans. Dessa arter sticker även på dagen, i fullt solsken, och kan flyga upp till två mil från sina kläckningsplatser för att hitta lämpliga byten.

Det är mygghonan som sticks

Det är endast mygghonorna som sticker och suger blod. Honan behöver blodet för få näring till utveckling av äggen. Myggan sågar upp ett sår i huden, sticker in den sugande delen av sitt stickborst och spottar in saliv så att offrets blod inte koagulerar. Sedan suger mygghonan i sig blodet. En mygga som väger 3 mg kan suga i sig 1 mg blod.
 
Det är ämnen i myggans saliv som ger upphov till det kliande, rodnande och svullna myggbettet. Det är en allergisk reaktion. Myggbetten upplevs ofta som större i början av en säsong. Sedan vänjer sig immunförsvaret till viss del mot giftet och reaktionen blir mindre.

Så hittar myggan dig

Myggan lokaliserar sitt byte med hjälp av sina antenner. Längs ute på dessa sitter mycket känsliga lukt- och värmeavkännande organ med vilka myggan kan upptäcka en människa eller ett djur på stort avstånd. Smak- och känselorganen finns på fötterna och stickborstens yttre spetsar. Med hjälp av dem kan de lokalisera de minsta blodkärlen i huden.

Håll myggorna på avstånd

Låt inte ettriga myggor och andra stickande, bitande och blodsugande småkryp förstöra för dig! MyggA skyddar effektivt mot mygg både i Sverige och på mer exotiska platser runt om i världen. Läs mer här.