MyggaA Roll-on

Myggmedel Roll-on
MyggA Roll-on är ett myggmedel i glasflaska med praktisk roll-on som är lätt att stryka på huden. MyggA Roll-on ger ett effektivt skydd i upp till 7 timmar mot flertalet vanliga myggarter. Skyddet kan vara kortare för vissa tropiska arter, med ett genomsnittligt skydd på 4 timmar mot gula febern-mygga och 6 timmar mot malariamygga. Använd produkten sparsamt och jämnt på de hudområden som behöver skyddas. Kan användas på barn från 13 år.

Återförsäljare

Innehåll

Verksam beståndsdel: N,N-diethyl-m-toluamide (DEET (20 %) 213 g/kg) CAS 134-62-3. Innehåller Etanol CAS 64-17-5.

Information

Artikelnr 1914093
Storlek 50 ml
Förvaring Oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Det är alltid innehållsförteckningen på förpackningen som gäller.

Viktig information: Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Frågor och svar

Ja, det går bra. Kemikalieinspektionen avråder inte gravida från att använda godkända mygg- och fästingmedel när andra metoder inte ger tillräckligt skydd, så länge man följer bruksanvisningen. Var normalt restriktiv och använd myggmedel som ett komplement till täckande kläder.
Ja, det går bra att använda MyggA-produkterna när man ammar. Applicera medlet så att barnet inte får i sig det vid amning.

Liknande produkter

Återförsäljare